Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało od dnia 25 maja 2018 roku.

O jakich danych mówimy
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przeze Państwa z usług firmy TACHO-TAX S.C. Katarzyna Maria Litewka, Wiesław Litewka (dalej jako ADMINISTRATOR), w tym w zakresie korzystania ze strony internetowej ADMINISTRATORA.

Kto będzie administratorem Państwa danych
Administratorami danych będzie: Katarzyna Maria Litewka, Wiesław Litewka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TACHO-TAX S.C. Katarzyna Maria Litewka, Wiesław Litewka, pod adresem ul. Biskupińska 7 B, 30-732 Kraków, NIP 6792579101, adres mailowy: biuro@tachotax.pl

Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane i na jakiej podstawie
Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:
• podjęcia działań po zawarciu umowy z ADMINISTRATOREM, w zakresie sposobu spełnienia świadczeń przez ADMINISTRATORA i jego rozliczenia - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie obowiązków nałożonych umową zawartą z ADMINISTRATOREM;
• podjęcie działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi - podstawą prawną jest wykonanie działań przez ADMINISTRATORA w odpowiedzi na Państwa oczekiwania (zapytania ofertowe, wyceny etc.)
• rozpatrywanie potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ADMINISTRATORA, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami;
• marketingu bezpośredniego drogą: elektroniczną (wiadomości e-mail), przesyłanych na wskazany adres mailowy i w formie rozmów czy wiadomości tekstowych na wskazany numer telefonu - na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, o ile została udzielona;
• archiwalnych, dla którego podstawą prawną są przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADMINISTRATORA dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych z umową lub świadczeniem usługi na Państwa rzecz.

Kto będzie odbiorca Państwa danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie ADMINISTRATOR.
Dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu ADMINISTRATORA, takim jak dostawcy usług informatycznych, księgowych, prawnych - przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z ADMINISTRATOREM i wyłącznie zgodnie z poleceniami ADMINISTRATORA. Dane osobowe nie będą przekazywane do innego Państwa niż Polska bądź do organizacji międzynarodowej.

Jak długo będą przechowywane Państwa dane
• dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy z ADMINISTRATOREM - przez okres trwania umowy, a po jej wygaśnięciu przez okres przedawnienia roszczeń z tej umowy, nie dłużej jednak niż: 10 lat;
• dane osobowe pozyskane w celach marketingowych - do czasu wycofania udzielonej zgody albo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania ich usunięcia.

Prawo dostępu do danych osobowych oraz dysponowania danymi
Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona zgoda - w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, które ADMINISTRATOR realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu - można tego dokonać elektronicznie (mailowo). W takim przypadku ADMINISTRATOR przestanie przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od ADMINISTRATORA Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

Prawo do skargi na przetwarzanie danych osobowych
W stosunku do ADMINISTRATORA przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.